„Wielkanocna kartka w edytorze grafiki”

Wielkanoc jest już tuż, tuż,…

Zapraszamy
do udziału w szkolnym konkursie informatycznym
 na Wielkanocną Kartkę w edytorze grafiki.

Termin zgłaszania prac:  do 31 marca 2021 r.

Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu

 • nauczyciel informatyki p. Paulina Górniak
 • psycholog szkolna p. Natalia Korasiak.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się programami graficznymi przez uczniów.
 2. Kształtowanie inwencji twórczej, pomysłowości i kreatywności w wykorzystaniu różnorodnych możliwości programów graficznych.
 3. Propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego.
 4. Promowanie dorobku artystycznego i zdolności uczniów poprzez wystawę prac.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu w dwóch kategoriach wiekowych:
  • kategoria I: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej;
  • kategoria II: klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej.
 2. Zadaniem uczniów jest samodzielne zaprojektowanie wielkanocnej kartki świątecznej.
 3. Prace konkursowe mogą być wykonywane różnorodnymi narzędziami w programach graficznych, ale bez korzystania z szablonów i gotowych rysunków.
 4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej wykorzystanie przez organizatorów do promocji konkursu.
 5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową do dnia 31.03.2021 r. na adres: paulina.gorniak@czworkawagrowiec.pl wpisując w tytule: „Konkurs – Wielkanocna kartka w edytorze grafiki”.
 6. E-mail ze zgłoszeniem powinien zawierać:
  • Załączoną pracę konkursową,
  • Dane ucznia: imię, nazwisko oraz klasę do której uczęszcza uczeń.

Ocena prac:

 1. Komisja konkursu będzie zwracać uwagę na:
  • wykorzystanie jak największej liczby narzędzi programu graficznego,
  • samodzielność wykonania kartki,
  • staranność wykonania,
  • pomysłowość wykonania.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły.

Uwagi:

 1. Prace będące plagiatem zostaną zdyskwalifikowane, a jej autor zostanie usunięty z konkursu.
 2. W razie pytań należy zgłosić się do organizatora konkursu p. Pauliny Górniak.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

Comments are closed.
Czwórka Wągrowiec /
Kontakt
 • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
 • (67) 26 21 021
 • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content