Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram  dotyczący egzaminu ósmoklasisty:

(podane terminy mogą ulec zmianie, jeśli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID – 19)
Termin
Zadanie/Działanie
do 28 września 2020 r.
przekazanie wiadomości o możliwych dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
do 30 września 2020 r.
przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty
do 15 października 2020 r.
dostarczenie przez rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej
do 20 listopada 2020 r.
poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowań
do 25 listopada 2020 r.
przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną
do 25 lutego 2021 r.
przyjęcie od rodziców uczniów informacji  o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasistów w języku mniejszości narodowej/etniczej lub języku regionalnym
do 26 lutego 2021 r.
poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu ósmoklasistów
do 11 maja 2021 r.
przyjęcie od rodziców uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego
do 24 maja 2021 r.
przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady
25-27 maja 2021 r.
przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w głównym terminie
2 lipca 2021 r.
udostępnienie w ZIU wyników egzaminu ósmoklasistów
do 8 lipca 2021 r.
przekazanie przez OKE do szkoły zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
9 lipca 2021 r.
wydanie zdającym zaświadczeń /informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty