Samorząd

Poznaj działalność samorządu uczniowskiego! 

Wolontariat

Zapoznaj się z działaniami wolontariatu SP4!

Infolinia

Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj!

Sport

Sprawdź aktywność sportową w SP4!

Egzamin VIII

Zapoznaj się z tematem egzaminu ósmoklasisty!

Zajęcia dodatkowe

Zapoznaj się z kołami zainteresowań w SP4!

Skip to content