Nasza świetlica

Działalność naszej świetlicy jest ważnym elementem systemu wychowawczego szkoły. Staramy się tak ją organizować, aby świetlica stała się uczniom bliska.

Staramy się, by uczniowie dobrze czuli się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu, a przebywanie w niej nie było dla nich zbyt ciężkie. W czasie pobytu w świetlicy musi się więc znaleźć czas na swobodną zabawę, na odrobienie lekcji, zabawę na świeżym powietrzu, a także na zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy.

Świetlica szkolna jest dla wychowanków miejscem, które zapewnia:

 • opiekę, pomoc i radę w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności;
 • odpoczynek czynny, ruch na świeżym powietrzu i kontakt z przyroda;
 • pomoc przy odrabianiu zadań domowych;
 • rozrywkę, zabawę;
 • wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań;

Prace dzieci eksponowane są na gazetkach świetlicowych, dekorując pięknie sale. Praca w świetlicy oparta jest na hasłach i polega na wyborze oraz rozplanowaniu tematów zgodnie z porą roku i aktualną problematykę życia szkoły.

Zajęcia przeprowadzane przez wychowawców obejmują:

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

Czytelnictwo pism i książek, konkursy o charakterze umysłowym, zgaduj – zgadule, opowiadanie bajek i baśni, filmy o walorach naukowych

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE

Gry i zabawy ze śpiewem, przy muzyce, stolikowe, konkursy , imprezy rozrywkowe, rozwiązywanie zagadek, rebusów

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Prace plastyczne wykonywane różnymi technikami prace z papieru, plasteliny, mozaiki

ZAJĘCIA SPORTOWE

Gry i zabawy ruchowe spacery, wycieczki, konkursy sprawnościowe

Imprezy, które weszły na stałe do kalendarza pracy świetlicy:

 • Andrzejki – zabawa połączona z wróżbami, zaklęciami i czarami, konkurs na najciekawszą wróżbę;
 • Mikołajki – samodzielne wykonywanie prezentów dla kolegów, impreza mikołajkowa;
 • Choinka w naszej świetlicy – ubieranie choinki wykonanymi własnoręcznie ozdobami, zabawy w blasku choinkowych lampek;
 • Powitanie Nowego Roku – wielka loteria życzeń noworocznych, świetlicowy bal karnawałowy;
 • Walentynki – wykonywanie kartek na Dzień Zakochanych, układanie wesołych życzeń, zabawy przy muzyce;
 • Idziemy na majówkę – gry i zabawy na świeżym powietrzu;
 • Dzień Dziecka na sportowo.

Regulamin świetlicy:

 • Dzieci przebywają w świetlicy w godz. 7.00 – 16:00;
 • Po przybyciu do świetlicy zgłaszają się u wychowawcy;
 • Dbają o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zabawy, zajęć i nauki w świetlicy;
 • Traktują innych grzecznie, życzliwie i tolerancyjnie;
 • W czasie zajęć zachowuję się kulturalnie;
 • Dbają o czystość, porządek w świetlicy; sprzątają wspólnie przed wyjściem do klasy na lekcje lub do domu;
 • Szanują gry, zabawki, książki i czasopisma;
 • Aktywnie uczestniczą w zajęciach;
 • Starannie odrabiają lekcje, pomagają sobie wzajemnie;
 • Opuszczają świetlicę po zwolnieniu się u wychowawcy o wyznaczonej przez rodziców godzinie.

Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie.

Skip to content