Biblioteka szkolna SP4

Działalność naszej biblioteki jest ważnym elementem dla każdego ucznia Naszej szkoły. Staramy się tak ją organizować, aby każdy uczeń znalazł tu książkę dla siebie oraz lekturę szkolną.

Staramy się, by wszyscy uczniowie dobrze czuli się w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu, a przebywanie w niej nie było dla problemem.

Od 2001 r. Przy bibliotece szkolnej działa kółko czytelniczo – teatralne i Teatr „Na stole”. W zajęciach kółka uczestniczy 13 osób. Do największych osiągnięć teatru należy zaliczyć:

 • Brązową Maskę 2003 za spektakl Jana Brzechwy „Depesza”;
 • Brązową Kurtynę 2005 za spektakl „Zaczarowany świat bajek”;
 • Srebrnego EKO – LIŚCIA 2004 za „Dziady ekologiczne”;
 • Brązowego EKO – LIŚCIA 2005 za „Nie ma mocnych”
Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.

~ przysłowie chińskie

Biblioteka szkolna jest również organizatorem wielu konkursów recytatorskich m.in. Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Gwiazdkowe marzenia”, którego druga edycja odbędzie się w grudniu bieżącego roku.

Każdego roku w maju bierzemy udział w Międzywojewódzkim konkursie na sztukę ludową Północnej Wielkopolski – Pałuki i Krajna.
I tu również możemy poszczycić się znacznymi osiągnięciami:

 • III miejsce – kategoria – pająki;
 • III miejsce – kategoria – pająki;
 • III miejsce – kategoria – rózgi;
 • III miejsce – kategoria – rózgi;
 • III miejsce – kategoria – wianek.

Wyróżnienia: (wianek), (bukiet), (kwiaty na kłosach), (kwiaty na kłosach).

Regulamin biblioteki

WYPOŻYCZALNIA: PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA:

 • Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie;
 • Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego;
 • Każdy uczeń obowiązany jest do zaznajomienia siê z regulaminem wypożyczalni i zapamiętać godziny jej otwarcia;
 • Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne;
 • W wypożyczalni należy zachowywać się cicho;
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie wypożyczonych książek;
 • Czytelnik może wypozyczyć książki na okres ferii i wakacji.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK:

 • Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko
 • Nie można wypożyczonych książek przekazywać osobom postronnym;
 • Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni;
 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu przynieść książkę i poprosić o sprolongowanie terminu;
 • Uczeń, w domu którego panuje choroba zakaźna nie może na czas trwania choroby korzystać z biblioteki;
 • Nie można wypożyczać książek jeżeli uczeń ma skierowanie na dłuższy pobyt w szpitalu lub sanatorium.

POSZANOWANIE KSIĄŻEK:

 • Czytelnik przechowuje książki w okładce;
 • Czytelnik obowiązany jest odkupić zniszczoną książkę. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza;
 • Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.
Skip to content