Szanowni Państwo
Rodzice/Opiekunowie prawni!!

Dzięki e-dziennikowi zarówno młodzież jak i rodzice mają możliwość sprawdzania na bieżąco frekwencji i postępów w nauce.

Aby uzyskać dostęp do dziennika dla ucznia/opiekuna, należy podać swojemu wychowawcy klasy adresy mailowe rodzica/opiekuna i dziecka. Po wpisaniu adresu przez wychowawcę do systemu, opiekun otrzymuje od administratora dziennika wiadomość powitalną wraz z instrukcją logowania.

Adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/wagrowiec

Jak zalogować się do dziennika elektronicznego? https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

Jak odzyskać hasło do dziennika elektronicznego? https://www.youtube.com/watch?v=ekbAbLu760Y

Usprawiedliwianie nieobecności przez rodzica/opiekuna: https://youtu.be/jek14meExPg

Skip to content