Rada Rodziców

Przewodniczący: Grzegorz Bałdyga

Skarbnik: Joanna Giza.