Historia SP4

Poznaj w pigułce 50-cio letnią historię Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu!

Patron szkoły

Maria Skłodowska - Curie

Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń.

~ Maria Skłodowska-Curie

Urodzona 7 listopada 1867 w Warszawie, zmarła. 4 lipca 1934 w Passy.

Polska fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.

Do jej dokonań należą: rozwinięcie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

Nagrodą Nobla została wyróżniona po raz pierwszy w 1903 – z fizyki, wraz z mężem Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi została nagrodzona w 1911 – z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Należy do grona jedynie czterech osób, który otrzymały Nagrodę Nobla więcej niż raz.

Frontowe wejście do SP4
1 wrzesień 2019

Dyrektorem szkoły zostaje Agnieszka Nowak

20 stycznia 2017

Inauguracja obchodów 50-lecia szkoły – spektaklem przedstawiającym dorobek szkoły w ciągu 50 lat zainicjowano obchody tego wydarzenia. Zaproszonym gościom: władzom miasta, byłym i obecnym nauczycielom, a także wybitnym absolwentom przybliżono pół wieku istnienia naszej szkoły.

Rok 2013

Przystępujemy do projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Uczniowie SP4 pod okiem opiekunów redagują jedyną na świecie dziecięcą multimedialną encyklopedię i propagują historię Wągrowca oraz jej wybitnych mieszkańców.

Listopad 2011

W sali kina MDK dla zaproszonych gości, władz miasta, rodziców, uczniów prezentujemy, z okazji ogłoszenia roku 2011 rokiem Marii Skłodowskiej – Curie w setną rocznicę przyznania wielkiej uczonej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i za odkrycie nowych pierwiastków, spektakl słowno-muzyczny „Maria Skłodowska-Curie-wielka Polka i uczona”.

30 czerwca 2011

SP4 otrzymuje tytuł Szkoły Odkrywców Talentów

10 października 2003

Przystępujemy do projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Uczniowie SP4 pod okiem opiekunów redagują jedyną na świecie dziecięcą multimedialną encyklopedię i propagują historię Wągrowca oraz jej wybitnych mieszkańców.

Boisko SP4
Nasze wyróżnienia – SP4
Styczeń 2003

Podpisanie partnerskiej umowy ze Szkołą Podstawową w Schönwalde. W ramach tej współpracy możemy mówić o wymianie uczniowskiej, uczniowie z Niemiec przyjeżdżają do nas, my do nich. Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami. A wrażenia. wspomnienia i zawarte przyjaźnie pozostają na zawsze.

Rok szkolny 1990/91

Nowym dyrektorem szkoły zostaje Pan Krzysztof Michalski, który do współpracy jako wicedyrektor zaprasza Panią Alicję Rutowską i Wioletę Sikorską, później Panią Elżbietę Smykowską i Marlenę lzban, które pełnią tę funkcję obecnie. Jest to czas, w którym szkoła nadal się rozwija i osiąga sukcesy. ,Czwórka” to już renoma. Najlepsza szkoła w mieście, regionie. Jedna z najlepszych w województwie. Świadczą o tym wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, potwierdzają to wizytacje kuratoryjne.

Styczeń 1990

Pod okiem nauczycieli uczniowie szkoły na 45-lecie wyzwolenia Wągrowca przygotowali „Lekcję historii” – spektakl dla mieszkańców miasta.

30 maj 1988

SP4 zostaje włączona do elitarnego Klubu Przodujących Szkół

8 kwietnia 1988

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim teleturnieju Rambit. W programie brała udział młodzież szkolna pochodząca z różnych miast i szkół. Rywalizacja odbywała się na płaszczyźnie wiedzowej i sportowej. „Czwórka” toczyła bój ze szkołami z Bydgoszczy i Barlinka. Uczniowie SP4 zajęli II miejsce.

Wejście frontowe SP4
Tablica przed frontowym wejściem
12 września 1985

SP4 odwiedza delegacja z ZSRR, co skrzętnie zostaje odnotowane w kronice szkolnej.

27 października 1987

Uczniowie szkoły czynnie włączyli się do rywalizacji w Turnieju Miast. Tego dnia Wągrowiec staną w szranki z Lubartowem i tę rywalizację wygrał 5:2. 300 dziewcząt z SP4 brało udział w pokazie gimnastycznym, a po turnieju uczniowie naszej szkoły wpłacili na konto budowy nowego przedszkola 36 tysięcy złotych.

Rok szkolny 1984/85

Dyrektor Józef Kubicki odchodzi na emeryturę, a kierowanie szkołą obejmuje Pani Barbara Gołast. Funkcję wicedyrektorów pełnią Pani Jolanta Bielecka i Pani Elżbieta Muszyńska. Nowa dyrektor kontynuowała wizję szkoły zapoczątkowana przez swojego poprzednika, zarówno na płaszczyźnie dydaktycznej, wychowawczej, jak i kierowniczej. Szkoła nadal odnosi sukcesy i wiele się w niej dzieje.

Rok 1979

Nikt jeszcze nie słyszał o komputerach, salach multimedialnych, a w naszej „Czwórce” postęp na całego! 14 października tegoż roku otwarto, dzięki pomocy zakładu ZREMB salę audiowizualną. Dorobek szkoły jest prezentowany uczniom, rodzicom, współpracującym ze szkołą zakładom. W roku szkolnym 1979/80 przedstawiono go na ogólnodostępnej wystawie.

Tablica patrona szkoły
Widok z góry na boisko SP4
1 września 1978

W SP4 odbywa się Wojewódzka Inauguracja roku Szkolnego 1979/79

Rok 1977

W naszej szkole wprowadzono drugi język obcy, niemiecki. Dotychczas, jak w całej Polsce, uczniowie uczyli się tylko języka rosyjskiego. Szkoła nawiązała też współpracę międzynarodową ze szkołą podstawową w Schwerinie. Rozwija się działalność pozalekcyjna szkoły. Działa chór, zespół flecistów, werblistów i fanfarzystów oraz kapela ludowa. Co miesiąc uczniowie szkoły biorą udział w koncertach z działem artystów Filharmonii Poznańskiej. Możemy pochwalić się sekcja wioślarską i żeglarską. Na rozwój szkoły duży wpływ ma współpraca z rodzicami.

2 września 1974

Otwarcie nowego budynku szkoly przy ul. Reja 10. Liczba uczniów to 843 uczących się w 27 oddziałach oraz 4 ogniska przedszkolne. W szkole pracowało 31 nauczycieli. Dyrektorem szkoły zostaje Pan Józef Kubicki. W czasie jego kadencji wicedyrektorami w różnych okresach byli: Hieronim Balcerowicz, Tadeusz Strzelecki, Zofia Miler, Elżbieta Muszyńska, Bożena Rajkowska, Anna Kasper, Barbara Golast. Rozpoczyna się okres, w którym koto historii SP4 zaczyna nabierać rozpędu. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych. Jako ciekawostkę podamy, że pani Alina Machy, wówczas Woźniak, zajęta I miejsce w Rejonowym Konkursie Języka Polskiego.

Rok 1972

Dyrektorem szkoły zostaje Pan Hieronim Balcerowicz

Szkoła otrzymuje sztandar

Orlik przy SP4
Widok na boisko SP4 
21 czerwca 1969

W SP4 odbywa się Wojewódzka Inauguracja roku Szkolnego 1979/79

12 luty 1968

Nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie, odsłonięcie medalionu wykonanego przez Pana Ignacego Boruckiego nauczyciela Liceum Pedagogicznego i SP4.

1 stycznia 1967

Oddzielanie od Liceum Pedagogicznego Szkoły Ćwiczeń i przekształcenie jej w samodzielną placówkę – Szkołę Podstawową nr 4. Dyrektorem została Pani Antonia Paluch. Liczba uczniów 261, których uczyło 12 nauczycieli.

Skip to content