Psycholog szkolny

mgr Natalia Korasiak

Błędem, który często popełniają osoby cierpiące na problemy z poczuciem własnej wartości, jest przekonanie, że jesteśmy godni szacunku tylko wtedy, gdy jesteśmy godni podziwu.

~ CHRISTOPHE ANDRE

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 • Poniedziałek 12:30 - 15:30
 • Wtorek 11:30 - 15:30
 • Środa 8:00 - 15:00
 • Czwartek 8:00 - 13:00
 • Piątek 8:00 - 15:00 (w tym Czarnkowa 8:00 - 9:00)

Psycholog szkolny realizuje następujące zadania:

 1. Praca z dziećmi:
  • Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka.
  • Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych.
  • Indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające).
  • Zajęcia z klasami – profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
  • Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
  • Rozmowy wychowawcze.
 2. Praca z rodzicami:
  • Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb.
  • Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.
  • Udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapią rodzin, leczeniem – w zależności od potrzeb.
  • Poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami.
  • Organizacja pomocy materialnej.
 3. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:
  • Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.
  • Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
  • Wywiady środowiskowe w domach uczniów.
  • Interwencje wychowawcze.
  • Udział w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
  • Organizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.

 

Mogę Ci pomóc, jeżeli:

 • czujesz, że nikt cię nie rozumie,
 • nie radzisz sobie z nauką,
 • potrzebujesz pomocy i rady,
 • dokucza Ci samotność,
 • ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc,
 • chcesz podzielić się swoim sukcesem i radością,

 

DROGI RODZICU!

ZWRÓĆ SIĘ DO MNIE, GDY:

 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych wzajemnych relacjach.
 • Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić.
 • Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych

Zgłoś się do psychologa szkolnego.

Obowiązującą zasadą jest poufność i dyskrecja z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.

Skip to content