Dokumenty

Na tej stronie znajdziesz wszystkie najważniejsze dokumenty dotyczące SP4.

 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wągrowcu
 2. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wągrowcu na rok szkolny 2022/2023
 3. Wykaz podręczników w roku szkolnym (religia i j.obcy) 2022/2023
 4. Spis podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023
 5. RODO
 6. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 praz harmonogram zebrań z rodzicami
 7. Godzina dostępności nauczycieli dla uczniów, rodziców i opiekunów
 8. Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
 9. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 
 10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wągrowcu, klasy I-VIII 
 11. Stomatolog – sprzeciw wobec badania 
 12. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
 13. Procedury bezpieczeństwa ucznia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wągrowcu 
 14. Zarządzenie Dyrektora SP4 w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Szkoły w trakcie pandemii
 15. Sprawozdania finansowe 
 16. Przetarg:
Skip to content