Celem projektu pn. „Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń” jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Ma on być osiągnięty poprzez realizację kompleksowych i uzupełniających zadań, w tym:

  • doposażenie i modernizację ośmiu pracowni przedmiotowych w Szkole Ćwiczeń, tj. Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu na kwotę ponad 300 tys. zł;
  • podniesienie kompetencji 26 nauczycieli i dyrektora SP nr 4 z zakresu metod i form pracy dydaktycznej;
  • doskonalenie zawodowe z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów dla 68 nauczycieli z siedmiu szkół współpracujących w terminie do 31 lipca 2022 r.

Jako Szkoła Ćwiczeń, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu będzie współpracować z siedmioma Szkołami Wspieranymi, w tym ze Szkołą Podstawową nr 1, Szkołą Podstawową nr 2, Szkołą Podstawową nr 3, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wągrowcu (szkoła podstawowa), a także z działającymi na terenie gminy Wągrowiec: Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie Żońskim (szkoła podstawowa), Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica w Żelicach oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łeknie (szkoła podstawowa).

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022.

Całkowita wartość projektu:  1 323 572,59 zł, co stanowi 100% dofinansowania.

Czwórka Wągrowiec /
Kontakt
  • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
  • (67) 26 21 021
  • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content