Rekrutacja do przyszłych klas pierwszych!

Szanowni Rodzice!
Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu odbywa się wyłącznie elektronicznie.

W systemie Rekrutacja Gminy Wągrowiec: https://wagrowiec.rekrutacje.edu.pl/logowanie.

Terminy rekrutacji:

Składanie wniosków – dzieci z obwodu:
Początek: 11.03.2024 godzina 08:00
Koniec: 22.03.2024 godzina 15:00

Kwalifikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata:
25.03.2024 do 27.03.2024

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
28.03.2024 godzina 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki:
02.04.2024 od 8:00 do 12.04.2024 do 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
17.04.2024 godzina 15:00

Składanie wniosków- dzieci spoza obwodu:
Początek: 22.04.2024 godzina 08:00
Koniec: 26.04.2024 godzina 15:00

Kwalifikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata:
06.05.2024 do 08.05.2024

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
13.05.2024 godzina 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki:
14.05.2024 od 8:00 do 21.05.2024 do 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
22.05.2025 godz. 12:00

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu:

Nazwa szkołyAdres szkołyGranice obwodu szkołyUlice lub ich części wchodzące
w skład obwodu szkoły
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Wągrowcu
62-100 Wągrowiec,
ul. Reja 10
Od przecięcia osi ul. Kościuszki z osią ul. Kolejowej, wzdłuż osi ul. Kościuszki do ul. Durowo, od przecięcia osi ul. Kościuszki z osią ul. Reja, wzdłuż granicy lasu do przecięcia osi ul. Brzozowej z Placem Zielonym, od przecięcia osi ul. Reja z osią ul. Reymonta, wzdłuż osi ul. Reja do przecięcia z osią ul. Lipowej, wzdłuż osi ul. Lipowej do przecięcia z osią ul. Kcyńskiej, z włączeniem ulicy Nad Nielbą do przecięcia osi ul. Rzecznej, wzdłuż osi ul. Kcyńskiej do torów kolejowych, wzdłuż osi torów kolejowych do przecięcia z osią ul. Kościuszki.Asnyka, Brzozowa, Durowo, hm. Franciszka Grajkowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jeżyka, Kościuszki, Libelta, Lipowa, Mickiewicza, Nad Nielbą od nr 37 do końca ulicy (numery nieparzyste) i od numeru 40 do końca ulicy (numery parzyste), Reja (z wyłączeniem numerów nieparzystych od numeru 61 do numeru 81), Słowackiego, Średnia, Szymona Wachowiaka.
Comments are closed.
Czwórka Wągrowiec /
Kontakt
  • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
  • (67) 26 21 021
  • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content