Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców rok szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Andrzej Szpis nr tel. 666 268 718
Zastępca przewodniczącego: Angelika Pawłowska
Skarbnik: Joanna Giza nr tel. 531 026 494
Sekretarz: Joanna Czaczyk
Nowy numer konta Rady Rodziców
BNP Paribas 1816 0014 6218 6788 7900 0000 01
numer konta Rady Rodziców  aktywny do dnia 25.11.2021r. 
BNP Paribas 40 2030 0045 1110 0000 0191 7560
Skip to content