Z wizytą w Bullerbyn

Klasa 3a.  Z wizytą w Bullerbyn. 
„Dzieci z Bul­ler­byn” to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych powie­ści szwedz­kiej pisarki Astrid Lind­gren. To wła­śnie tą lekturą zaj­mo­wała się ostatnio na lekcjach klasa 3a. Uwień­cze­niem ich pracy było  stwo­rze­nie makiety przed­sta­wia­ją­cej Zagrodę Środ­kową, Pół­nocną i Połu­dniową. Książkę czytamy dalej 🙂

Comments are closed.
Czwórka Wągrowiec /
Kontakt
  • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
  • (67) 26 21 021
  • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content