Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły) oraz wnioski (dla dzieci spoza obwodu szkoły) o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu można pobierać na stronie szkoły. Zeskanowane wypełnione dokumenty można wysyłać drogą mailową na adres: sp4sekretariat@interia.pl. Dokumenty w wersji papierowej można przesłać listownie lub złożyć w sekretariacie szkoły od 13.03.2023 r. do 24.03.2023 r., w godzinach od 800 do 1500.

Dokumenty do pobrania:

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu:

Nazwa szkoły Adres szkoły Granice obwodu szkoły Ulice lub ich części wchodzące
w skład obwodu szkoły
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Wągrowcu
62-100 Wągrowiec,
ul. Reja 10
Od przecięcia osi ul. Kościuszki z osią ul. Kolejowej, wzdłuż osi ul. Kościuszki do ul. Durowo, od przecięcia osi ul. Kościuszki z osią ul. Reja, wzdłuż granicy lasu do przecięcia osi ul. Brzozowej z Placem Zielonym, od przecięcia osi ul. Reja z osią ul. Reymonta, wzdłuż osi ul. Reja do przecięcia z osią ul. Lipowej, wzdłuż osi ul. Lipowej do przecięcia z osią ul. Kcyńskiej, z włączeniem ulicy Nad Nielbą do przecięcia osi ul. Rzecznej, wzdłuż osi ul. Kcyńskiej do torów kolejowych, wzdłuż osi torów kolejowych do przecięcia z osią ul. Kościuszki. Asnyka, Brzozowa, Durowo, hm. Franciszka Grajkowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jeżyka, Kościuszki, Libelta, Lipowa, Mickiewicza, Nad Nielbą od nr 37 do końca ulicy (numery nieparzyste) i od numeru 40 do końca ulicy (numery parzyste), Reja (z wyłączeniem numerów nieparzystych od numeru 61 do numeru 81), Słowackiego, Średnia, Szymona Wachowiaka.
Comments are closed.
Czwórka Wągrowiec /
Kontakt
  • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
  • (67) 26 21 021
  • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content