Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu wprowadza środki ostrożności w związku z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021.
Wszystkie terminy pozostają bez zmian. Zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły) oraz wnioski (dla dzieci spoza obwodu szkoły) o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu można pobierać na stronie szkoły. Zeskanowane wypełnione dokumenty można wysyłać drogą mailową na adres: sp4sekretariat@interia.pl. Dokumenty w wersji papierowej można przesłać listownie lub złożyć w skrzynce nadawczej przy wejściu głównym do szkoły od 30.03.2020 r. do 07.04.2020 r., w godzinach od 800 do 1200.

Dokumenty do pobrania:

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu:

Nazwa szkoły Adres szkoły Granice obwodu szkoły Ulice lub ich części wchodzące
w skład obwodu szkoły
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Wągrowcu
62-100 Wągrowiec,
ul. Reja 10
Od przecięcia osi ul. Kościuszki z osią ul. Kolejowej, wzdłuż osi ul. Kościuszki do ul. Durowo, od przecięcia osi ul. Kościuszki z osią ul. Reja, wzdłuż granicy lasu do przecięcia osi ul. Brzozowej z Placem Zielonym, od przecięcia osi ul. Reja z osią ul. Reymonta, wzdłuż osi ul. Reja do przecięcia z osią ul. Lipowej, wzdłuż osi ul. Lipowej do przecięcia z osią ul. Kcyńskiej, wzdłuż osi ul. Kcyńskiej do torów kolejowych, wzdłuż osi torów kolejowych do przecięcia z osią ul. Kościuszki. Asnyka, Brzozowa, Durowo, hm. Franciszka Grajkowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jeżyka, Kościuszki, Libelta, Lipowa, Mickiewicza, Reja (z wyłączeniem numerów nieparzystych od numeru 61 do numeru 81), Średnia, Szymona Wachowiaka.

Dodaj komentarz

Czwórka Wągrowiec /
Kontakt
  • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
  • (67) 26 21 021
  • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content