Lekcja pokazowa „Was machst du gern?” w ramach Wągrowieckiej Szkoły Ćwiczeń

Dnia 21 kwietnia 2022 r. w ramach projektu „Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń” odbyła się pokazowa lekcja języka niemieckiego „Was machst du gern?”.

Celem zajęć było rozwijanie kompetencji językowych w zakresie zainteresowań, ulubionych aktywności i sposobów spędzania czasu wolnego.

Na lekcji zastosowano nowoczesne technologie oraz różnorodne metody i formy pracy – m.in. tablicę interaktywną, tablety, zestaw słuchawkowy, interaktywne zadania, gry i zabawy dydaktyczne, film oraz formę pracy w grupach i w parach.

Uczniowie mogli rozwijać wszystkie sprawności językowe, wykonywali m.in. ćwiczenia rozumienia ze słuchu, zadania na dopasowanie tekstu/nagrania audio do obrazka, układali zdania z rozsypanki wyrazowej oraz dialogi. Za pomocą tabletów skanowali kody QR i nazywali przedstawione na obrazkach czynności wykonywane w wolnym czasie.

Wykorzystanie TIK na lekcjach języka obcego sprawia, że zajęcia są bardziej atrakcyjne, uczniowie pracują aktywnie, a nauka staje się efektywniejsza.

Comments are closed.
Czwórka Wągrowiec /
Kontakt
  • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
  • (67) 26 21 021
  • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content