KONKURS POWIATOWA GWIAZDKA 2020

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWA GWIAZDKA 2020
„ARANŻACJA STOŁÓW WIGILIJNYCH W KRAJACH EUROPEJSKICH”

§1.
ORGANIZATOR
Zespół Szkół nr 2 im. dr. ppłk. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu.

§2.
CELE KONKURSU

 1. Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i krajach europejskich
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich.
 3. Czerpanie radości z własnej pracy twórczej.
 4. Promowanie osiągnięć uczniów.

§3.
UCZESTNICTWO

Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy 6, 7 i 8) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu wągrowieckiego.

§4.
ZADANIE KONKURSOWE

 1. Uczestnik konkursu ma za zadanie:
  • przygotowanie aranżacji stołu wigilijnego we własnym domu, na którym znajdą się symbole świąteczne, dekoracje, stroiki, obrus, zastawa (talerze, filiżanki itp.), według pomysłu i uznania uczestnika konkursu.
 2. Dopuszcza się przygotowanie całego stołu z elementami z innego, niż Polska, kraju. Należy wtedy podać kraj, ewentualnie region, z którego zwyczaj czy zwyczaje pochodzą.
 3. Uczestnik przygotowuje samodzielnie aranżację stołu.
 4. Zdjęcia – 3 ujęcia – nie więcej
  • ZDJĘCIE nr 1 – stołu w całości (podpisane nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem ucznia)
  • ZDJĘCIE nr 2 – stołu wraz z uczestnikiem konkursu
  • ZDJĘCIE nr 3 – wybranego elementu aranżacji

§5.
JURY

 1. Organizator nadzoruje przebieg konkursu oraz powołuje jury.
 2. Skład jury: Dyrekcja, nauczyciele przedmiotów zawodowych ZS nr 2.

§6.
KRYTERIA OCENY

 1. Ocenie podlegać będzie aranżacja stołu wigilijnego i inwencja twórcza uczestnika.
 2. Jury będzie oceniać innowacyjność, kreatywność i oryginalność dekoracji stołu w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych.

§7.
NAGRODY

 1. Komisja wybierze spośród wszystkich uczestników jednego zwycięzcę dla każdej z kategorii przyznając mu I nagrodę, oraz wyróżni dodatkowo dwóch uczestników (również z każdej kategorii) przyznając im II i III nagrodę. Nagrody rzeczowe będą do odbioru osobistego w siedzibie ZS nr 2 w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 49, po ogłoszeniu wyników.

§8.
MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 16.12.2020 r. na adres mailowy n.bialaszczyk@zsp2wagrowiec.pl lub j.mikolajczak@zsp2wagrowiec.pl
 2. Ocena prezentacji zostanie dokonana w dniach 17-18.12. br.
 3. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród nastąpi po godzinie 13:00 18.12. 2020 r.

§9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia przygotowanych stołów i wizerunku uczestników konkursu oraz niezbędne dane osobowe tj. imię i nazwisko ucznia oraz dane szkoły, do której uczęszcza.
 3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.
Comments are closed.
Czwórka Wągrowiec /
Kontakt
 • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
 • (67) 26 21 021
 • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content