Informacja dla rodziców w sprawie edukacji zdalnej

Załącznik nr 3
do protokołu posiedzenia przewodniczących
komisji przedmiotowych z dyrekcją szkoły
z dnia 23 marca 2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Dyrektor szkoły przekazuje informacje dla uczniów  Rodziców i Opiekunów w sprawie zdalnego nauczania od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  
 3. Rodzic jest zobowiązany do odczytywania wiadomości na bieżąco, w razie konieczności- kontaktowania się z wychowawcą bądź nauczycielem danego przedmiotu.
 4. Zadania dla uczniów będą umieszczane w e-dzienniku Vulcan, na stronie szkoły czworkawagrowiec.pl w zakładce „Materiały dla uczniów” oraz na Google Classroom (dla klas IV-VIII).
 5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:
  • zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
  • dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
  • przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
 6. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. Dopuszcza się zmianę form oceniania na czas trwania zdalnego nauczania. Tylko wybrane, zaznaczone przez nauczyciela zadania będą podlegały ocenie.
 7. W nauczaniu może być wykorzystana komunikacja przy pomocy: e-dziennika Vulcan, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły. W przypadku konieczności, dopuszcza się możliwość dostarczania materiałów edukacyjnych do uczniów nie posiadających dostępu do Internetu w inny sposób.
 8. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględniając: równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 9. Zakres treści będzie podawany w każdy  poniedziałek na cały tydzień, tak by uczeń mógł rozłożyć zadany materiał biorąc pod uwagę własne predyspozycje oraz warunki domowe.
 10. Rodzic jest zobowiązany do powiadomienia wychowawcy o ewentualnej niedyspozycji czy chorobie dziecka, która uniemożliwi mu realizację lekcji zdalnych. Wychowawca odnotowuje wtedy w e-dzienniku nieobecność ucznia na zajęciach. Uczeń ma 14 dni od dnia powrotu na zajęcia na nadrobienie zaległości.
 11. Od 25 marca 2020 roku codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 w ramach akcji „Słucham Rozmawiam Wspieram” pedagog i psycholog będą do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
  • pani pedagog- Magdalena Bętkowska- nr tel. 880 114 181
  • pani psycholog- Natalia Korasiak- nr tel. 880 114 092
 12. Nauczyciele ograniczą ilość przesyłanych obowiązkowych zadań i treści do minimum. Nauczyciele uwzględnią także zadania dodatkowe dla chętnych uczniów.
 13. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

Nauczanie wczesnoszkolne- klasy I- III

Od środy 25.03.2020 r. następują zmiany w przekazywaniu informacji dotyczących zdalnego nauczania w klasach I-III.

W związku z tym, w każdy kolejny poniedziałek uczniowie otrzymają zadania do wykonania na cały tydzień.

W związku z koniecznością oceniania naszych uczniów zwracamy się z prośbą do Rodziców i Opiekunów o udzielenie wychowawcom, przez e – dziennik, informacji zwrotnej dotyczącej stopnia trudności wskazanego (zaznaczonego) przez nauczyciela zadania w skali od 1 do 5, które to zadanie będzie podlegało ocenie.

Informacja zwrotna podana przez Państwa pomoże nauczycielom w wystawieniu ocen, a także pozwoli nauczycielom rozeznać się w treściach, które sprawiają dzieciom trudność.

Dodaj komentarz

Czwórka Wągrowiec /
Kontakt
 • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
 • (67) 26 21 021
 • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content