Szanowni Państwo Dyrektorzy,

do 26 czerwca br. przedłużyliśmy kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

W rozporządzeniu MEN podaliśmy 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu przekazuję regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim nauczycielom z Państwa placówki oraz poinformowanie rodziców o planowanej organizacji roku szkolnego.

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

Komunikat z dnia 24.04.2020 r.:

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informuję, że w związku z decyzjami przekazanymi w dniu 24 kwietnia br. w trakcie konferencji Ministra Edukacji Narodowej, zawieszenie zajęć w szkołach zostało przedłużone do 24 maja br.

Oznacza to, że zdalne nauczanie będzie kontynuowane do tego dnia.

Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2020 r..
Terminy te mogą jednak ulec zmianie jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwoli na ich przeprowadzenie.

W trakcje zawieszenia zajęć w szkole i czasu pandemii można się kontaktować z sekretariatem szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sp4sekretariat@interia.pl bądź telefonicznie w każdy poniedziałek, wtorek lub piątek w godz. 8:00-12:00 pod numerem telefonu (67) 26 21 021.

Skip to content