SMART TUTOR – bezpłatna aplikacja dla ósmoklasistów

Bezpłatna aplikacja wspomagająca przygotowanie do egzaminu z matematyki Ósmoklasistów, którzy szukają pomocy w przygotowaniu do egzaminu z matematyki zachęcamy do skorzystania z aplikacji Smart Tutor.
W aplikacji uczniowie znajdą arkusze CKE z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami w formie filmików video. Materiały zostały przygotowane przez nauczycieli matematyki z pozytywna opinią metodyka.
Aplikacja Smart Tutor jest dostępna bezpłatnie, bez ukrytych opłat i reklam. Aplikacja powstała w ramach projektu „e – Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.3.


Linki do pobrania aplikacji:
https://smarttutor.pl/

Link do instalacji aplikacji:

🔷 Google Play – https://android.smarttutor.pl

🔷 App Store – https://ios.smarttutor.pl/

🔷 Wersja desktopowa – https://app.smarttutor.pl/

Comments are closed.
Czwórka Wągrowiec /
Kontakt
  • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
  • (67) 26 21 021
  • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content