Andrzejki w Osieku

 

 

Uczniowie klas 3e i 3g tegoroczne Andrzejki spędzali w skansenie w Osieku.
Poznawali tu różne wróżby andrzejkowe oraz uczestniczyli w pokazie
wyrobu garnków z gliny. Zapoznali się również z pracą pszczelarza czy kowala.
Na zkończenie spożyli upieczone nad ogniskiem kiełbaski.
Cali i zdrowi wrócilido domu.

Kalendarium Szkoły

Szkolna Nawigacja

From Address: