"Jak nie czytam jak czytam"


„Jak nie czytam jak czytam” to myśl przewodnia ogólnopolskiej akcji promującej czytanie wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych. W naszym mieście odbyła się na Rynku 10 czerwca o godz. 10. O tej godzinie w całej Polsce zgromadzili się miłośnicy czytania. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 3a, 3c i 3e.
Zaopatrzeni w kolorowe transparenty, chorągiewki i książki wsłuchiwali się w czytanie przez innych fragmenty ulubionej książki. Reprezentanci SP4 zaprezentowali zgromadzonym na placu osobom fragmenty książki
Krystyny Drzewieckiej „Piątka z Zakątka”. Na zakończenie akcji każdy mógł zapisać kredą na płycie Rynku
tytuł swojej ulubionej książki.

Kalendarium Szkoły

Szkolna Nawigacja

From Address: